Email contact : info@tvmak.com
Kanalet që transmetohen në TVMAK janë me kualitet të ulët, shikohen PA asnjë PAGESË, dhe NUK janë të përshtatshme për tu shikuar ne Televizor por vetem ne telefon si demo.
Ne NUK jemi IPTV dhe NUK shesim kanale. Nëse dëshironi të shikoni TV kanale me kualitet te lartë në TELEVIZORIN tuaj atëherë bleni ata nga operatoret e licensuar në vendin ku jetoni ju.