Per te gjitha kanalet qe transmetojme ne Web Faqen TV MAK.Com dhe ne Aplikacionet per IPHONE dhe ANDROID kemi leje nga televizionet perkatese.
Nese deshironi qe televizioni juaj te jete pjese e platformes tone na kontaktoni ne: info@tvmak.com
ose https://www.facebook.com/profile.php?id=100011281035745
TvMAK.Com ju ofron transmetim live te televizionit tuaj ne te gjithe boten - PA PAGESE